Kalla Fakta missar poänger i programmet om tillsatser i vin

Helgens Kalla Fakta handlade om tillsatser som gömmer sig i massproducerade viner. Programmet analyserade och följde upp innehållet i Systembolagets tio mest sålda Bag-in-box-viner. Sammantaget såldes 28 miljoner liter av dessa viner i Sverige 2012. Som sommelier och vinimportör vill jag ge min syn på programmet. Jag tycker att programmet ger en onyanserad bild av de tillsatser som används vid vinproduktion. Man missar också att lyfta fram en viktig slutsats, nämligen den att det är den storskaliga handeln med vin som lockar fram viner med många tillsatser. Med kravet att leverera miljontals liter vin måste nästan alltid druvor eller druvsaft köpas in från olika odlare. Kontrollen över alla led i produktionen blir då nästintill omöjlig. Resultatet blir då, som programmet kunde visa, att massor av tillsatser kan samlas i en och samma box.

Flera av de ämnen som listas i programmet är naturliga tillsatser i vinproduktion. Andra är inte naturliga, men däremot ofarliga. Slutligen finns det också ett antal ämnen som är direkt skadliga för hälsan. Jag kan omöjligt redogöra för alla ämnen, men jag ska ge några exempel för att belysa vad jag menar.
Till de ämnen som inte är naturliga i vinproduktion, men däremot är ofarliga hör askorbinsyra. På vinmakaren i programmet låter det som att detta är en självklar tillsats. Men syran tillförs för att maskera att druvmusten inte är tillräckligt bra. Utan askorbinsyran hade hans vin smakat jolmigt. Det handlar om lagligt fusk som döljer en bristfällig kvalitet på druvorna. Detta ämne och hundratals andra behövs inte om vinmakaren bara är tillräckligt noggrann.

Andra ofarliga ämnen är däremot nödvändiga och helt naturliga. Jag såg till exempel Bentonit (E558) på listan. Det är ett lerpulver av vulkanisk aska som tillsätts i vita viner, för att de inte ska vara grumliga. När pulvret faller genom vinet tar det med sig lösa partiklar till botten. Kvar är ett klart och rent vin som man sedan pumpar över till ett rent kärl.

Svavel tas också upp i programmet. Vid intag av stora mängder svavel kan ämnet ge allergiska besvär. Därför är en seriös vinmakare försiktig i sin användning av svavel och begränsar den till ett minimum. Svavel används för att förhindra mögelangrepp. Av naturliga skäl behövs det mer svavel i kalla och fuktiga nordliga områden än i varma och torra sydliga områden. En ekologisk gård i norr tillåts därför använda mer svavel i vingården än vad en icke-ekologisk gård i söder behöver. Inget eller en obetydlig mängd av detta svavel kommer med i vintillverkningen. Däremot används också svavel i vintillverkningen. För vita viner behövs det för att färgen på vinet inte ska mörkna. Därför är det alltid mycket mer svavel i vita viner och roséviner än i röda viner. Svavel uppkommer faktiskt också helt naturligt under alkoholjäsningen. Riktigt höga halter av ämnet är dock ett tecken på att vinodlaren inte har haft tid att kontrollera druvorna tillräckligt och tillsätter det direkt i druvkrosset för att döda eventuella mögelsporer som annars hade förstört hela tanken. Det skulle med andra ord ha varit bra om Kalla Fakta tydligt redogjort för vilken mängd svavel som måste tillsättas och vad som tillförs för att vinodlaren vill spara tid och pengar.

Medan svavel är ett naturligt preparat som stannar utanpå druvskalet, går kemiska insekts- och växtbekämpningsmedel (pesticider) in i druvan och i stammen. Är vi måna om vår hälsa är det dessa ämnen vi ska bekymra oss för i första hand. I de gårdar som besprutar med pesticider kan du snabbt notera att här finns inget annat liv än vinrankorna. Inget gräs, inga blommor. Här sjunger varken syrsor, cikador eller de fåglar som gillar att äta dem. Vinodlare vi känner har berättat att de har upphört med kemisk besprutning för att de själva blivit sjuka av det. Blir de sjuka så kan aldrig deras viner bli friska menar de.

Storskalig vinimport kan aldrig främja ett hållbart jordbruk eller tillverkning. Småskaliga, oberoende vinodlare däremot måste tänka på sin egen hälsa och gör vin de själva vill producera och konsumera. Så ett tips till dig som vi dricka bra viner ur alla aspekter, en småskalig gård kan ha en mycket hållbar produktion även om de inte har mäktat med att certifiera sig som ekologisk. Så för att få mer att välja bland, leta inte enbart ekologiska viner utan även efter småskaliga gårdar.